فروش تجهیزات کمپ، آفرود، طبیعت گردی، کوهنوردی، شکار، سفر و هر آنچه که برای ماجراجویی و تفریح نیاز دارید. فروش تجهیزات کمپ، آفرود، طبیعت گردی، کوهنوردی، شکار، سفر و هر آنچه که برای ماجراجویی و تفریح نیاز دارید. فایر باکس هرمی fbsp01 - مهسا استور فایر باکس هرمی fbsp01

فایر باکس هرمی fbsp01

فایر باکس هرمی fbsp01فایر باکس هرمی fbsp01 به عنوان یک فایر باکس ساده تمام اهداف طراحی این محصول یعنی (آسیب نرساندن به محیط زیست، آشپزی آسان، کنترل رفتار آتش و حمل نقل آسان) را براورده کرده است. اجاق هیزمی هرمی fbsp01 این امکان را به شما می دهد تا برای آشپزی های ساده و کوچک سرعت عمل مناسب تری داشته باشید

فایر باکس هرمی fbsp01

فایر باکس هرمی fbsp01 به عنوان یک فایر باکس ساده تمام اهداف طراحی این محصول یعنی (آسیب نرساندن به محیط زیست، آشپزی آسان، کنترل رفتار آتش و حمل نقل آسان) را براورده کرده است. اجاق هیزمی هرمی fbsp01 این امکان را به شما می دهد تا برای آشپزی های ساده و کوچک سرعت عمل مناسب تری داشته باشید

فایر باکس هرمی fbsp01

تشکیل شده از سه دیواره و یک کفی که در مجموع چهار قطعه را تشکیل می دهند که به صورت پازلی در هم چفت شده و قفل می شوند.
در طراحی این کالا برای مخزن آتش یک دهانه بزرگ و یک هواکش در نظر گرفته شده که به هوا اجازه میدهد با چرخیدن داخل مخرن آتش حرارت بالایی تولید کرده و آتشی پایدار برای آشپزی در اختیارمان قرار دهد. همچنین در قسمت بالایی محصول لبه های آن به صورت شاخه شاخه بیرون زده تا هرچه بهتر شرایط را برای پایدار بودن قابلمه و ماهیتابه های بزرگ بر روی آن فراهم سازد.

سروکوه اجاق هیزمی منقل مسافرتی ل کمپینگ منقل تاشو پرتابل باربیکیو ذغالی کباب پز هیزمی منقل و باربیکیو اجاق
سفری اجاق هیزمیاجاق
هیزمی هرمی fbsp01 سروکوه اجاق هیزمی
منقل مسمنقل طبیعت گردی منقل اجاق مسافرتی اجاق کوهنوردی
کوه نوردی اجاق طبیعت گردی
اجاق هیزمی اجاق خانگی بخاری هیزمی اجاق
منقل طبیعت گردی کوهنوردی اجاق کمپینگ منقل کمپینگ
منقل تاشو پرتابل باربیکیو ذغالی
کباب پز هیزمی منقل و بمنقل کوهنوردی

فایر باکس هرمی fbsp01کوه ن
وردی منقل طبیعت گردی منقل اجاق مسافرتی اجاق کوه
نوردی کوه نوردی اجاق طبیعت گردی اجاق هیزمی اجاق خانگ
ی بخاری هیزمی اجاق منقل طبیعت گردی کوهنوردی اجاق کمپینگ منقاربیکیو اجاق سفری اافرتی منقل کوهنوردی کوه نوردی
جاق هیزمی
اجاق سفری هیزمی تجهیزات کمپینگ کباب پز ذغالی کباب پز هیزمی اجاق گازی
اجاق نفتی اجاق الکلی کباب پز گریل اجاق سیار اجاق قابل حمل
آفرود کمپینگ آشپزی
در طبیعت اجاق هیزمی اجاق تاشو اجاق هیزمی ایستاده منقل ایستاده
استیک پز چای ذغالی چای ذغالی اجاق گاز </0span>

وزن 510 kg
ابعاد 15 × 15 × 20 cm
فروش تجهیزات کمپ، آفرود، طبیعت گردی، کوهنوردی، شکار، سفر و هر آنچه که برای ماجراجویی و تفریح نیاز دارید.